Բ Կորնթացիներին 12:10

Բ Կորնթացիներին 12:10 ՆՎԱԱ

Ուստի հանուն Քրիստոսի հաճույքով համբերում եմ տկարությունների, նախատինքների, վշտերի, հալածանքների և նեղությունների, որովհետև երբ տկարանում եմ, այն ժամանակ զորանում եմ։
ՆՎԱԱ: Նոր վերանայված Արարատ Աստվածաշունչ
Share

Բ Կորնթացիներին 12:10

Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.