Exodul 39:42-43

Exodul 39:42-43 EDCR

Fiii lui Israel au făcut toate aceste lucrări așa cum îi poruncise lui Moise DOMNUL. Moise s‑a uitat la toate lucrările, și iată că le făcuseră așa cum poruncise DOMNUL: întocmai le‑au făcut. Și Moise i‑a binecuvântat.
EDCR: Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Exodul 39:42-43