SAN JUAN 2:15

SAN JUAN 2:15 BAONT

To biro ca tii niirãre ĩari, Jesús pea upa daari jeeri, baperica daa quenori, Ʉmʉreco Pacʉ yaa wiipʉre ca niirã niipetirãre cʉ̃ja wecʉa, cʉ̃ja oveja niipetiro menara cʉ̃jare bape ãcũ wiene peoticã cojowi. Wapa tiirica tiiri ca wajoarã yee wapa tiirica tiiri cãare maa dee batecã, ñucã cʉ̃ja ca peori pĩiri cãare tuu puu cũu bate peoticãwi Jesús.
BAONT: U̶mʉreco pacʉ wederique
Share