1. YUHANNA 4
KKDEU

1. YUHANNA 4

4
Ruhları Sınayın
1Sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Bunun yerine, Tanrı'dan olup olmadığını anlamak için ruhları sınayın. Çünkü dünyada pek çok yalancı peygamber bulunuyor. 2Tanrı Ruhu'nu şuradan bilebilirsiniz: İsa Mesih'in beden alıp geldiğini açıkça kabul eden her ruh Tanrı'dandır. 3İsa'yı açıkça kabul etmeyen hiç bir ruh ise Tanrı'dan değildir. Bu ruh Mesih karşıtıdır. Mesih karşıtı gelecektir, duydunuz; şu anda dünyadadır.
4Çocuklarım, siz Tanrı'dansınız ve bu yalancı peygamberleri yendiniz. Çünkü içinizde duran dünyadakinden üstündür. 5Bunlar dünyadandır. Bu nedenle, dünyadan konuşurlar, dünya da onları dinler. 6Biz Tanrı'danız. Bizi Tanrı'yı bilen kişi dinler. Tanrı'dan olmayan bizi dinlemez. Gerçek ruhunu ve yalan ruhunu buradan anlarız.
Tanrı Sevgidir
7Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı'dandır ve seven kişi Tanrı'dan doğmuştur. Tanrı'yı bilendir. 8Sevmeyen kişi Tanrı'yı bilmeyendir. Çünkü Tanrı sevgidir. 9Tanrı'nın bize sevgisi şununla belirgin oldu: O'nun aracılığıyla yaşayalım diye Tanrı biricik Oğlu'nu dünyaya gönderdi. 10Sevgi bundadır. Biz Tanrı'yı sevmedik. Doğrusu, O bizleri sevdi ve günahlarımızı bağışlatması için kurban olarak Öz Oğlu'nu gönderdi. 11Sevgili kardeşlerim, eğer Tanrı bizleri böylesine sevdiyse, biz de birbirimizi sevmek zorundayız. 12Hiçbir zaman hiç kimse Tanrı'yı görmüş değildir. Birbirimizi seversek Tanrı bizde kalır ve sevgisi bizlerde yetkinliğe ulaşır.
13Bizim O'nda kaldığımızı, O'nun da bizde kaldığını şundan bilebiliriz. O bize kendi Ruhu'ndan verdi. 14Bizse Baba'nın Oğul'u dünyanın kurtarıcısı olarak gönderdiğini gördük ve buna tanıklık ediyoruz.
15Her kim İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olduğunu açıkça söylerse, Tanrı o kişide kalır, o da Tanrı'da kalır. 16Tanrı'nın bizlere beslediği sevgiyi biz böyle bildik ve O'na iman ettik. Tanrı sevgidir. Sevgide kalan, Tanrı'da kalır; Tanrı da o kişide kalır. 17Yargı gününde tam bir güvene sahip olalım diye sevgi bizlerde yetkinliğe ulaşmıştır. Çünkü bu dünyada O'nun yaşadığı gibi yaşıyoruz.
18Sevgide korku yoktur. Yetkin sevgi korkuyu dışlar. Çünkü korkuda işkence vardır. Korkuya kapılan kişi sevgide yetkinliğe erişmemiştir. 19Biz seviyoruz, çünkü önce O bizleri sevdi. 20“Ben Tanrı'yı seviyorum” deyip de insan kardeşinden nefret eden kişi yalancıdır. Gözüyle gördüğü insan kardeşini sevmeyen, görmediği Tanrı'yı sevemez. 21Mesih'ten bize gelen buyruk şudur: Tanrı'yı seven, insan kardeşini de sevsin.

Kitabı Mukaddes Şirketi (Bible Society in Turkey) 2003


Learn More About Kutsal Kitap ve Deuterokanonik Kitaplar

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.