Parallel
33
1(По слав. 32). Радвайте се праведници, в Господа; Прилично е за праведните да въздават хваление. 2Хвалете Господа с арфа, Псалмопейте Му с десетострунен псалтир. 3Пейте Му нова песен, Свирете изкусно с възклицание. 4Защото словото на Господа е право, И всичките Му дела са <извършени> с вярност. 5Той обича правда и правосъдие; Земята е пълна с милосърдието Господно. 6Чрез словото на Господа станаха небесата, И чрез дишането на устата Му цялото им множество. 7Той събра като куп морските води, Тури бездните в съкровищници. 8Нека се бои от Господа цялата земя; Нека благоговеят с боязън пред Него всичките жители на вселената. 9Защото Той каза, и стана; Той заповяда, и затвърди се. 10Господ осуетява намеренията на народите; Прави безполезни мислите на племената. 11Намеренията на Господа стоят твърди до века, Мислите на сърцето Му из род в род. 12Блажен оня народ, на когото Бог е Господ, Людете, които е изброил за Свое наследство.
13Господ наднича от небето, Наблюдава всичките човешки чада; 14От местообиталището Си Гледа на всичките земни жители, - 15Онзи, Който създаде сърцата на всички тях, Който познава всичките им работи. 16Никой цар не се избавя чрез многочислена войска Силен <мъж> не се отървава чрез голямо юначество. 17Безполезен е конят за избавление, И чрез голямата си сила не може да избави <никого>. 18Ето, окото на Господа е върху ония, които Му се боят, Върху ония, които се надяват на Неговата милост, 19За да избави от смърт душата им, И в глад да ги опази живи. 20Душата ни чака Господа; Той е помощ наша и щит наш. 21Защото в Него ще се весели сърцето ни, Понеже на Неговото свето име уповахме. 22Дано бъде милостта Ти, Господи, върху нас Според както сме се надявали на Тебе.