Матей 1
BG1940

Матей 1

1
1Родословието на Исуса Христа, син на Давида, син на Авраама. 2Авраам роди Исаака; Исаак роди Якова; Яков роди Юда и братята му; 3Юда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди Есрона; Есрон роди Арама; 4Арам роди Аминадава; Аминадав роди Наасона; Наасон роди Салмона; 5Салмон роди Вооза от Рахав; Вооз роди Овида от Рут; Овид роди Есея; 6а Есей роди цар Давида. Давид роди Соломона от Уриевата жена; 7Соломон роди Ровоама; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса; 8Аса роди Иосафата; Иосафат роди Иорама; Иорам роди Озия; 9Озия роди Иотама; Иотам роди Ахаза; Ахаз роди Езекия; 10Езекия роди Манасия; Манасия роди Амона; Амон роди Иосия; 11а Иосия роди Ехония и братята му във времето на преселението във Вавилон. 12А след преселението във Вавилон, Ехония роди Салатиила; Салатиил роди Зоровавела; 13Зоровавел роди Авиуда; Авиуд роди Елиакима; Елиаким роди Азора; 14Азор роди Садока; Садок роди Ахима; Ахим роди Елиуда; 15Елиуд роди Елеазара; Елеазар роди Матана; Матан роди Якова; 16а Яков роди Иосифа, мъжа на Мария, от която се роди Исус, Който се нарича Христос { Помазаник, или, Месия.}. 17И така, всичките родове от Авраама до Давида са четиринадесет; от Давида до преселението във Вавилон, четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христа, четиринадесет рода. 18А рождението на Исуса Христа {Помазаника.}биде така: след като бе сгодена майка му Мария за Иосифа, преди да бяха се съединили тя се намери непразна от Светия Дух.
19А мъжът й Иосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно. 20Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насъне и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея е от Светия Дух. 21Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус {Спасител.}; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им. 22А всичко това стана за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка който казва: 23"Ето девицата ще зачне и ще роди син; И ще го нарекат Емануил" (което значи, Бог с нас). 24И тъй, Иосиф, като стана от сън, стори както му заповяда ангелът от Господа и взе жена си; 25но не я познаваше докато тя роди първородния си син; и нарече го Исус.