1 Тимотей 2:13-15

1 Тимотей 2:13-15 BG1940

Защото първо Адам бе създаден, а после Ева. И Адам не се излъга; но жената се излъга, та падна в престъпление. Но пак тя ще се спаси чрез чадородието, ако пребъдат във вяра, в любов и в светост с целомъдрие.
BG1940: Ревизиран
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Тимотей 2:13-15