1 Коринтяни 11:12

1 Коринтяни 11:12 BG1940

защото, както жената е от мъжа, така и мъжът е чрез жената; а всичко е от Бога).
BG1940: Ревизиран
Share