Salmenes bok 101
BGO

Salmenes bok 101

101
Løfte om trofasthet mot Herren
1En salme av David.
# 92 Jeg vil synge om trofasthet og rett. Deg, Herre, vil jeg lovsynge.
2 # 1 Kong 11,4 Jeg vil vandre viselig på den fullkomne vei. Når vil Du komme til meg? Jeg vil ferdes med oppriktig hjerte i mitt hus.
3 # 97,10; Jos 23,6 Jeg vil ikke sette noe ondt for mine øyne. Jeg hater deres verk som faller fra. Slikt skal ikke henge fast ved meg.
4Det falske hjerte skal vike fra meg. Ondskap vil jeg ikke vite av.
5 # 15; Ordsp 6,17 Den som i skjul baktaler sin neste, ham vil jeg ødelegge. Den som har stolte øyne og et hovmodig hjerte, ham kan jeg ikke tåle.
6Mine øyne er vendt mot de trofaste i landet, så de kan bo sammen med meg. Den som vandrer på den fullkomne vei, han skal tjene meg.
7Ingen får bo i mitt hus om de farer med svik. Den som taler løgner, skal ikke bestå for mine øyne.
8 # Jer 21,12 Hver morgen vil jeg ødelegge alle de ugudelige i landet, så alle som gjør urett, kan utryddes fra Herrens by.

Bibelen Guds Ord – revidert 2017 utgave © Hermon Forlag AS / Bibelforlaget, 2017.


Learn More About Bibelen – Guds Ord 2017

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.