Kolosserbrevet 2
BGO

Kolosserbrevet 2

2
Ikke falsk visdom, men Kristus
1 # Fil 1,30; 4,3 For jeg vil dere skal vite hvilken veldig kamp jeg har hatt for dere, for dem i Laodikea og for mange andre som ikke har sett meg personlig,
2 # 1 Kor 1,5; Fil 1,9 for at deres hjerter kan bli trøstet, bli knyttet sammen i kjærlighet og nå fram til hele rikdommen av full overbevisning og innsikt som gir kunnskap om Guds mysterium, både om Faderen og#2,2 UN utelater: både om Faderen og om Kristus.
3I Ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult.
4Dette sier jeg for at ingen skal bedra dere med manipulerende ord.
5 # 1 Kor 14,40; 1 Tess 2,17 For selv om jeg er borte fra dere fysisk, er jeg likevel hos dere i ånden. Og jeg gleder meg over å se den gode orden dere har og fastheten i deres tro på Kristus.
6 # Ef 4,20f Slik dere altså har tatt imot Kristus Jesus, Herren, så lev i Ham,
7 # Ef 2,21 rotfestet og oppbygget i Ham, og grunnfestet i troen, slik dere er blitt opplært til, idet dere er rike i den#2,7 UN utelater: i den med takksigelse.
8 # Gal 4,3f; Ef 5,6 Se til at ingen bedrar dere ved filosofi#2,8 visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers overlevering, etter verdens lærdommer og ikke etter Kristus.
9 # 1,19; Joh 14,10 [Joh 1,14] For i Hans kropp bor hele Guddommens fylde.
10 # Joh 1,16 [Ef 1,20–21] Og i Ham er dere blitt fylt,#2,10 fullkomne Han som er hodet for all myndighet og makt#2,10 herskere og myndigheter.
Ikke loviskhet, men Kristus
11 # 5 Mos 10,16; Rom 2,29; 6,6; Ef 4,22 I Ham ble dere også omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender ved at kjøttets syndelegeme ble avlagt, ved Kristi omskjærelse,
12 # Apg 2,38; Rom 6,3f da dere ble begravd med Ham i dåpen og i den ble dere også oppreist med Ham ved troen på Guds makt, Han som oppreiste Ham fra de døde.
13 # Ef 2,1f Dere som var døde i deres overtredelser og uomskårne kjøtt#2,13 kjøds forhud, har Han gjort levende sammen med Ham, og Han har tilgitt dere#2,13 UN: oss alle overtredelsene.
14 # [Ef 2,15–16] Han slettet ut skyldbrevet#2,14 «håndskrift», Guds lov i betydning «gjeldsbrev» som sto imot oss med bud, det som vitnet imot oss. Han tok det bort ved at Han naglet det til korset.
15 # Joh 12,31; Ef 6,12 [Jes 53,12] Han avvæpnet myndighetene og maktene og vanæret dem offentlig da Han triumferte over dem på korset#2,15 på det, eller: i Ham; Kristus.
16La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke, eller i spørsmål om høytid eller en nymånedag eller sabbater,
17som bare er en skygge av de kommende ting, da kroppen tilhører Kristus.
18La ikke dem som søker falsk ydmykhet og tilbedelse av engler, lure fra dere seiersprisen#2,18 lønnen. De trenger seg inn i de ting de ikke#2,18 UN utelater: ikke har sett, og i sitt kjødelige sinn blåser de seg opp til ingen nytte
19 # 1,18; Ef 1,23; 4,15–16 og holder ikke fast ved Hodet#2,19 Kristus. Fra Ham får hele kroppen næring og blir knyttet sammen ved ledd og sener. Den vokser den vekst som er fra Gud.
20 # Rom 6,2–5; Gal 4,3.9 Hvis dere da altså#2,20 UN og F-tekst utelater: altså døde med Kristus fra verdens makter#2,20 se 2,8, hvorfor vil dere da, som om dere lever i verden, underordne dere slike regler som:
21 # 1 Tim 4,3 Rør ikke, smak ikke, ta ikke?
22 # Tit 1,14 – etter menneskers bud og lærdommer. Dette angår jo ting som er til for å gå i oppløsning ved bruken.
23 # 1 Tim 4,3 Slikt har nok ord på seg for å være visdom, med selvvalgt gudsdyrkelse, ydmykhet og mishandling av kroppen. Men de er ikke av noen verdi til å stå imot kjøttets lyster#2,23 eller: men de er ingen ære verd, bare til lyst for kjøttet.

Bibelen Guds Ord – revidert 2017 utgave © Hermon Forlag AS / Bibelforlaget, 2017.


Learn More About Bibelen – Guds Ord 2017

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.