Притчи 31:7

Притчи 31:7 BG1871

За да пийнат и да забравят сиромашията си, И да не помнят вече зластраданието си.
BG1871: Цариградски
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Притчи 31:7