Притчи 31:5

Притчи 31:5 BG1871

Да не би като се напият да забравят закона, И извърнат съда на всичките угнетаеми.
BG1871: Цариградски
Share