Притчи 31:4

Притчи 31:4 BG1871

Не е за царете, Лемуиле, Не е за царете да пият вино, Нито за князовете да пият сикера
BG1871: Цариградски
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Притчи 31:4