Притчи 31:2

Притчи 31:2 BG1871

Що, сине мой? и що сине на утробата ми? И що, сине на моите обричания?
BG1871: Цариградски
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Притчи 31:2