Притчи 31:1

Притчи 31:1 BG1871

Думите на цар Лемуила, Пророчеството което го поучи майка му.
BG1871: Цариградски
Share