Матей 1
BG1871

Матей 1

1
1Родословието на Исуса Христа, Сина Давидова, сина Авраамова. 2Авраам роди Исаака; а Исаак роди Якова; а Яков роди Юда и братята му; 3а Юда роди Фареса и Зара от Тамар; а Фарес роди Есрома; а Есром роди Арама; 4а Арам роди Аминадава; а Аминадав роди Наасона; а Наасон роди Салмона; 5а Салмон роди Вооза от Рахав; а Вооз роди Овида от Рут; а Овид роди Иесея; 6а Иесей роди цар Давида; а цар Давид роди Соломона от Уриевата жена; 7а Соломон роди Ровоама; а Ровоам роди Авия, а Авия роди Аса; 8а Аса роди Иосафата; а Иосафат роди Иорама; а Иорам роди Озия; 9а Озия роди Иоатама; а Иоатам роди Ахаза; а Ахаз роди Езекия; 10а Езекия роди Манасия, а Манасия роди Амона; а Амон роди Иосия; 11а Иосия роди Иехония, и братята му около преселението Вавилонско. 12А след преселението Вавилонско, Иехония роди Салатиила, а Салатиил роди Зоровавела; 13а Зоровавел роди Авиуда; а Авиуд роди Елиакима; а Елиаким роди Азора; 14а Азор роди Садока; а Садок роди Ахима; а Ахим роди Елиуда; 15а Елиуд роди Елеазара; а Елеазар роди Мотана; а Мотан роди Якова; 16а Яков роди Иосифа мъжа на Мария, от която се роди Исус, който се нарича Христос. 17И така всичките родове от Авраама до Давида четиринадесет рода са; и от Давида до преселението Вавилонско, родове четиринадесет; и от преселението Вавилонско до Христа, родове четиринадесет. 18А рождението на Исуса Христа така бе; като бе сгодена майка му Мария за Иосифа, доде още не бяха се съединили, намери се непразна от Духа Святаго. 19А Иосиф маж й, понеже бе праведен и не искаше да я опозори, науми си тайно да я напусне. 20Но това когато помисли той, ето, ангел Господен яви му се на сън и казваше: Иосифе сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея от Духа Светаго е. 21А ще роди син, и ще му наречеш името Исус; защото той ще спаси своите люде от греховете им. 22И всичко това биде, за да се сбъде реченото от Господа чрез пророка, който казва: 23Ето дева ще зачне и ще роди син, и ще му нарекат името Емануил, което се тълкува, Бог с нас. 24И като стана Иосиф от сън, стори както му повели ангел Господен, и взе жена си; 25И не я познаваше докато тя роди сина си първороден, и той му нарече името Исус.

Copyright © 2008-2011, Text Revision ©Bibliata.com & Duh-i-istina.net, Computer typesetting © Bibles.org.uk


Learn More About Цариградски