Изход 1
BG1871

Изход 1

1
1И тези са имената на синовете Израилеви които влязоха в Египет наедно с Якова : всеки наедно с челядта си влязоха: 2Рувим, Симеон, Левий, и Юда, 3Исахар, Завулон, и Вениамин, 4Дан, и Нефталим, Гад, и Асир. 5И всичките души които излязоха из чреслата на Якова бяха души седемдесет; а Иосиф беше в Египет. 6И умря Иосиф, и всичките му братя, и всичкий онзи род. 7И наплодиха се синовете Израилеви, и разпространиха се, и много станаха, и укрепиха се твърде много, до толко щото мястото се напълни от тях. 8А тогаз стана нов цар над Египет който не познаваше Иосифа. 9И рече на людете си: Ето, людете на синовете Израилеви са по-много и по-яки от нас: 10елате да измислим нещо против тях за да се не умножат, и, ако се случи бран, и те се съединят с неприятелите ни, и направят бран против нас, и излезат из мястото. 11И постави над тях настойници на работите за да ги утесняват с тежките си работи; и съзидаха на Фараона градове за житници, Питом и Рамесий. 12Но колкото ги утесняваха, толкоз повече се умножаваха те и нарасваха. И Египтяните бяха неспокойни поради Израилевите синове. 13И Египтяните порабощаваха жестоко Израилевите синове, 14и огорчаваха живота им с жестокото работене в калта, и в кирничите, и в всичките работи на полетата: всичките им работи с които ги порабощаваха бяха жестоки. 15И говори Египетский цар на бабите Еврейски, (от които първата се именуваше Шифра, а втората Фуа,) 16и рече им: Когато бабувате на Еврейките и видите ги че раждат, ако е мъжко, убивайте го, ако ли е женско, тогаз нека живее. 17Но бабите се убояха от Бога, и не правеха каквото им рече Египетский цар, но оставяха живи мъжките. 18Тогаз повика Египетский цар бабите и рече им: Защо направихте това нещо, и оставяте живи мъжките? 19И бабите говориха Фараону: че Еврейките не са като Египетските жени; защото са здрави, и раждат преди да влязат при тях бабите. 20И Бог правеше добро на бабите; и умножаваха се людете и укрепяваха се твърде много. 21И понеже се боеха бабите от Бога, направи им къщи. 22А Фараон заповяда на всичките си люде и казваше: Всяко мъжко което се роди, хвърляйте го в реката; а всяко женско оставяйте да живее.

Copyright © 2008-2011, Text Revision ©Bibliata.com & Duh-i-istina.net, Computer typesetting © Bibles.org.uk

Learn More About Цариградски