Изход 1
BG1871

Изход 1

1
1И тези са имената на синовете Израилеви които влязоха в Египет наедно с Якова : всеки наедно с челядта си влязоха: 2Рувим, Симеон, Левий, и Юда, 3Исахар, Завулон, и Вениамин, 4Дан, и Нефталим, Гад, и Асир. 5И всичките души които излязоха из чреслата на Якова бяха души седемдесет; а Иосиф беше в Египет. 6И умря Иосиф, и всичките му братя, и всичкий онзи род. 7И наплодиха се синовете Израилеви, и разпространиха се, и много станаха, и укрепиха се твърде много, до толко щото мястото се напълни от тях. 8А тогаз стана нов цар над Египет който не познаваше Иосифа. 9И рече на людете си: Ето, людете на синовете Израилеви са по-много и по-яки от нас: 10елате да измислим нещо против тях за да се не умножат, и, ако се случи бран, и те се съединят с неприятелите ни, и направят бран против нас, и излезат из мястото. 11И постави над тях настойници на работите за да ги утесняват с тежките си работи; и съзидаха на Фараона градове за житници, Питом и Рамесий. 12Но колкото ги утесняваха, толкоз повече се умножаваха те и нарасваха. И Египтяните бяха неспокойни поради Израилевите синове. 13И Египтяните порабощаваха жестоко Израилевите синове, 14и огорчаваха живота им с жестокото работене в калта, и в кирничите, и в всичките работи на полетата: всичките им работи с които ги порабощаваха бяха жестоки. 15И говори Египетский цар на бабите Еврейски, (от които първата се именуваше Шифра, а втората Фуа,) 16и рече им: Когато бабувате на Еврейките и видите ги че раждат, ако е мъжко, убивайте го, ако ли е женско, тогаз нека живее. 17Но бабите се убояха от Бога, и не правеха каквото им рече Египетский цар, но оставяха живи мъжките. 18Тогаз повика Египетский цар бабите и рече им: Защо направихте това нещо, и оставяте живи мъжките? 19И бабите говориха Фараону: че Еврейките не са като Египетските жени; защото са здрави, и раждат преди да влязат при тях бабите. 20И Бог правеше добро на бабите; и умножаваха се людете и укрепяваха се твърде много. 21И понеже се боеха бабите от Бога, направи им къщи. 22А Фараон заповяда на всичките си люде и казваше: Всяко мъжко което се роди, хвърляйте го в реката; а всяко женско оставяйте да живее.

Copyright © 2008-2011, Text Revision ©Bibliata.com & Duh-i-istina.net, Computer typesetting © Bibles.org.uk


Learn More About Цариградски

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.