Ефесяни 1:22

BG1871
Цариградски

22и всичко покори под нозете му; и постави го над всичко, глава на църквата,