Versions

Cancel
 
22Ванаия, Иодаевът син, син на силен мъж от Кавсеил, който направи много храбрости, той порази двамата лъвовидни Моавски мъже; той още слезе та порази лъв всред рова в снежен ден.