YouVersion Logo
Search Icon

MGA AWIT 91

91
Ang katatagan ng nagtitiwala sa Panginoon.
1Siyang #Awit 32:7; 61:4. tumatahan sa lihim na dako ng Kataastaasan.
Ay mananatili #Awit 17:8; 121:5. sa lilim ng Makapangyarihan sa lahat.
2Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, Siya'y aking kanlungan at aking katibayan,
Ang Dios ko na #Awit 25:2. siyang aking tinitiwalaan.
3Sapagka't kaniyang ililigtas #Awit 69:22; 119:110. ka sa silo ng paninilo,
At sa mapamuksang salot.
4Kaniyang tatakpan ka #Awit 17:8. ng kaniyang mga bagwis,
At sa #Mat. 23:37; Luc. 13:34. ilalim ng kaniyang mga pakpak ay manganganlong ka:
Ang kaniyang katotohanan #Awit 35:2. ay kalasag at baluti.
5 # Kaw. 3:23, 24; Is. 43:12. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi,
Ni sa pana man na humihilagpos kung araw;
6Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman,
# Deut. 32:24; Is. 28:2. Ni dahil sa paggiba man na sumisira sa katanghaliang tapat.
7Isang libo ay mabubuwal sa iyong siping,
At sangpung libo sa iyong kanan;
Nguni't hindi lalapit sa iyo.
8 # Awit 37:34; Mal. 1:5. Iyong mamamasdan lamang ng iyong mga mata,
At iyong makikita ang ganti sa masama.
9Sapagka't ikaw, Oh Panginoon, ay aking kanlungan!
Iyong ginawa ang Kataastaasan na #Awit 71:3. iyong tahanan;
10Walang kasamaang mangyayari sa iyo,
Ni anomang salot ay lalapit sa iyong tolda.
11 # Awit 34:7; Mat. 4:6; 18:10; Luc. 4:10, 11. Sapagka't siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo,
Upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad.
12Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay,
# Job 5:23; Awit 37:24. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato.
13Iyong yayapakan ang leon at ang ulupong:
Ang batang leon at ang ahas #Luc. 10:19. ay yuyurakan mo ng iyong mga paa.
14Sapagka't kaniyang inilagak ang kaniyang pagibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya:
Aking ilalagay siya sa mataas, sapagka't #Awit 7:10. kaniyang naalaman ang pangalan ko.
15Siya'y tatawag sa akin, at sasagutin ko siya;
Ako'y #Is. 43:2. sasa kaniya sa kabagabagan:
Aking ililigtas siya, at pararangalan #1 Sam. 2:30; Juan 12:26. siya.
16Aking bubusugin siya #Deut. 6:2; 1 Hari 3:14. ng mahabang buhay,
At ipakikita ko sa kaniya ang aking pagliligtas.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy