Matááyo 1
DSH

Matááyo 1

1
ˈBíl íl Yiesu Kirísto ˈdalloká
1ˈBíl íl Yiesu Kirísto ˈdalloká hátlé hol ka hoycheká hééllá: Yiesu Kirísto ˈbíl íl ˈDawuˈd giri Abirááyam yé gáá ˈdiiyyeká he yé gáá ˈdie.
2Abirááyam Yísak ˈdale,
Yísak Yákob ˈdale,
Yákob Yúúˈda ubaa nyaaramle ˈdale.
3Yúúˈda Béres ubaa Dhéra Támar gáá ˈdale.
Béres Héseron ˈdale, Héseron Áram ˈdale,
4Áram Amínaˈdab ˈdale,
Amínaˈdab Nááshon ˈdale,
Nááshon Sálmon ˈdale,
5Sálmon Bówas Ráab gáá ˈdale,
Bówas Óbed Rúudh gáá ˈdale,
Óbed Yéshay ˈdale,
6Yéshay ˈDáwuˈd giri kansichká ˈdale.
Aaléka, ˈDáwuˈd inylé Sólomon min Uriaká gáá ˈdale.
7Sólomon Reúbuam ˈdale,
Reúbuam Abíya ˈdale,
Abíya Ássaf ˈdale.
8Ássaf Yóshafat ˈdale,
Yóshafat Yóram ˈdale,
Yóram Ussía ˈdale,
9Ussía Yódham ˈdale,
Yódham Áas ˈdale,
Áas Hesekía ˈdale,
10Hesekía Manásse ˈdale,
Manásse Ámon ˈdale,
Ámon Yosía ˈdale,
11Yosía Yekonía ubaa nyaaramle ˈdale.
Hé kinaallá bár giri gál Yuuˈdi gál Babilon hí uuneká.
12Aalé gál Yuuˈdi gúch gál Babilon hí uune-, hí lésle mé ki nieká,
Yekonía Saláátiel ˈdale,
Saláátiel Sorúbabel ˈdale.
13Sorúbabel Abiyúˈd ˈdale,
Abiyúˈd Eliakím ˈdale,
Eliakím Ássor ˈdale,
14Ássor Sáˈdog ˈdale,
Sáˈdog Akím ˈdale,
Akím Eliyúˈd ˈdale,
15Eliyúˈd Eliásar ˈdale,
Eliásar Matán ˈdale,
Matán Yákob ˈdale.
16Yákob Yúósef giri María bélléká ˈdale.
María Yíésu gaalí Kirísto yegetallá ˈdalle.#1:16 Af Heberewka Kirísto he Messíya. Messíya hélle kieye, Máá Waag hí salab mé ki liiyye-, Waag hí kansím koyyeká.
17Ameeny Abirááyam tá ˈjíig ˈDáwuˈd đigallá, ˈdáltollé hol ka hoycheká lúl tomon tikiˈde a afur. Ameeny ˈDáwuˈd tá ˈjíig gál Yuuˈdi gál Babilon hí uune-, hí lésle mé ki nieká, ˈdáltollé hol ka hoycheká úba tomon tikiˈde a afur. Ameeny gál Yuuˈdi gál Babilon hí uuneká tá ˈjíig Kirísto đigallá, ˈdáltollé hol ka hoycheká úba tomon tikiˈde a afur.
ˈDalmaat Yiesu Kiristo
18Yiesu Kirísto ˈdalmaatle hatallá: Mú ˈjiellé María Yúósef hí đarm sidhe. Gaal hátle hol má shuunan, María ˈdaa fargogint Hím Naasan Waaˈgiet geer hí ki hile. 19Yúósef giri mú đarm sidheká ˈdaa giri he máá ˈdúwaká onnoyká hé mú kern ˈgiˈgidhieká ma fédiny. Mu har úba María hany ˈgieka, hé mú gálaat ma maalsîny.
20Mu hátle tawuny kinaal ˈgaa, máá ˈgasso-, urru-, Waaˈgietká mú hát amadhyoká ˈdu gáá yimie, mú geey, kieye, Yúósef, iny ˈbíl íl ˈDawuˈd! María egeet-, minkú hođisatká ha kían. María Hím Naasan Waaˈgiet ˈdaallé geer hí ki hile. 21María eiyyo hol nanniyya, veel yab hai ˈdaalla. Véel meenylé shigichoká Yíésu.#1:21 Yíésu hélle kieye, Yoówa hé gálaat ririan. Hééllá ˈdaa giri veel gálaat ađaabano gaa egew-, gálaat ririanká, muí mú yie.
22Hééllá lulle hatallá ˈdíéllá he giri Máá Guđo Waag máállé ˈdeem ka shigieká ˈdeenylé ˈdiiyimeká ˈduuwawká, 23ˈdeeny giri kieye,
Bá dháash!
Ini harteká geer haí higila,
ini veel yab hai ˈdaalla,
véel meeny gaalí shiguoká Emánuel,#1:23 Yisááya 7:14
yieká. (Emánuel hélle kieye, Waag hé ke hol af ijo.)
24Yúósef ram gaa kieká, hát giri máá ˈgasso-, urru-, Waaˈgietká hí geeyká el gaa veere, ini eedhdhe, ini hí minle chie. 25Tá gaal hé hol af ma ráfiny, ˈjíig ini veel yab ˈdalle. Véel meenylé muí shieká Yíésu.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.