Māteo 5
RAP

Māteo 5

5
He haꞌamaitai o te ꞌAtua
(Ruka 6.20-23)
1I takeꞌa era e Ietū i te rahi o te nuꞌu, he iri ꞌiti pe ruŋa o te maꞌuŋa ꞌai ka noho. ꞌE, i puā era tāꞌana nuꞌu hāpī, 2he haꞌamata he tātara:
3«Ko te koa i te nuꞌu ꞌite taꞌe i a rāua mau nō te rāua ora;
i te nuꞌu nei te haka tere iŋa ꞌāpī o te ꞌAtua.
4Ko te koa i te nuꞌu taŋi ꞌe ꞌamo i te ꞌati;
e haka koa rō a rāua e te ꞌAtua.
5Ko te koa i te nuꞌu taꞌe manaꞌu i hau rō atu rāua ki te rua;
ki a rāua ka vaꞌai ena i te henua.
6Ko te koa i te nuꞌu te rāua meꞌe haŋa mau nō he tano o te haka tere iŋa o te taŋata ki te mata o te ꞌAtua;
te ꞌAtua e haka tano rō i rā meꞌe.
7Ko te koa i te nuꞌu e haka ꞌaroha rō ꞌana i te rua;
e haka ꞌaroha takoꞌa rō te ꞌAtua i a rāua.
8Ko te koa i te nuꞌu māhatu maꞌitaki;
e takeꞌa rō e rāua i te ꞌAtua.
9Ko te koa i te nuꞌu aŋa mo ai o te haumārū ꞌi roto i te taŋata;
e kī rō e te nuꞌu he ŋā poki o te ꞌAtua.
10Ko te koa i te nuꞌu tute mo tōtōā ꞌo te aŋa i te meꞌe haŋa o te ꞌAtua;
a rāua o roto i te haka tere iŋa ꞌāpī ōꞌona.
11»Ko te koa i a kōrua ꞌi te hora vā-vā ꞌe tōtōā atu e te taŋata, ꞌe ꞌi te hora haꞌaꞌino hai rauhuru nō atu reo-reo ꞌo te peꞌe mai o kōrua ki a au. 12E koa; ꞌi te raŋi e vaꞌai rō atu e te ꞌAtua i te meꞌe nui-nui mo haka koa i a kōrua. Pē ira takoꞌa i tōtōā ai i te perofeta o muꞌa ꞌā.
He miti ꞌe he mōrī mo te ao
(Marko 9.50; Ruka 14.34-35)
13»A kōrua he miti mo te taŋata o te ao nei. Mo kore tāꞌue te maŋeo o te miti, ꞌina ōꞌona hauhaꞌa toe; ꞌina paꞌi, he rāveꞌa mo haka maŋeo haka ꞌou. He hoa ki te ara ꞌe he rei-rei e te taŋata.
14»A kōrua he mōrī mo te ao nei. Te nūnaꞌa hare ꞌi ruŋa i te maꞌuŋa e ko taꞌe takeꞌa e te taŋata. 15ꞌIna he nuꞌu haka pura i te hakariꞌi mo haka rē ꞌi raro i te ꞌavahata; e haka rē ena ꞌi te kona ruŋa nui mo haka māꞌeha i te nuꞌu taꞌatoꞌa o roto i te hare. 16Pē ira kōrua ana haka tere ꞌi muꞌa o te taŋata. Ka takeꞌa ena, paꞌi, i te kōrua haka tere iŋa tano ki te mata o te ꞌAtua, he haꞌahana-hana tahi ki te kōrua Matuꞌa o te raŋi.
E haka tano tahi rō te ⌊haka tere iŋa ꞌa Mōtē⌋
17»ꞌIna kōrua ko manaꞌu: a au ꞌō i oho mai ai mo haka kore i te haka tere iŋa o te ꞌAtua pāpaꞌi e ⌊Mōtē⌋ ꞌe i te meꞌe pāpaꞌi e te perofeta. Mo haka tano tahi i rā ŋā meꞌe a au i oho mai ai, taꞌe mo haka rē a te tapa. 18ꞌĪ a au he kī atu i te parautiꞌa: mo ai nō o te raŋi ꞌe o te henua, ꞌina e tahi tiꞌaraꞌa ka hopeꞌa atu te ꞌiti-ꞌiti o ruŋa i te haka tere iŋa o te ꞌAtua mo haka kore ꞌātā ka haka tano tahi rō te meꞌe hāꞌaki o ruŋa. 19ꞌO ira, te kope taꞌe haꞌatura ki te meꞌe e tahi o ruŋa i te haka tere iŋa o te ꞌAtua, ka ai atu he meꞌe hopeꞌa o te ꞌiti-ꞌiti, ꞌe hāpī i te taŋata mo taꞌe haꞌatura takoꞌa ki rā meꞌe, ko ia te kope hopeꞌa o roto i te ⌊haka tere iŋa ꞌāpī o te ꞌAtua⌋. ꞌE te kope haꞌatura ꞌe hāpī i te rua mo haꞌatura he kope hōnui o roto i te haka tere iŋa ꞌāpī o te ꞌAtua. 20ꞌĪ a au he kī atu: mo taꞌe ai o te kōrua aŋa iŋa i te meꞌe tī-tika ki te mata o te ꞌAtua ꞌata hau ki te maꞌori o te haka tere ⌊hūrio⌋ ꞌe o te ⌊fariseo⌋, e ko oꞌo kōrua ki roto i te haka tere iŋa ꞌāpī o te ꞌAtua.
O ruŋa i te riri
(Ruka 12.57-59)
21»Ko ŋaroꞌa ꞌana e kōrua te meꞌe i kī ki te kōrua tupuna: “ꞌIna ko mate te taŋata ꞌi tuꞌu rima; mo mate te kope e tahi ꞌi te rua, he haka ūtuꞌa”. 22ꞌE, ꞌī a au he kī atu: he haka ūtuꞌa e te ꞌAtua i te kope riri mo te rua. ꞌE te kope vā-vā ꞌe kī i te maꞌa-maꞌa o te rua he ture e te ⌊nūnaꞌa taŋata i a rāua te kī iŋa hopeꞌa o te haka tere hūrio⌋. Te kope haka haꞌamā ꞌe kī i te taꞌe hauhaꞌa o te rua te ūtuꞌa tano mōꞌona he pōꞌauahi.
23»Mo ai ia e maꞌu ꞌana koe i taꞌa tūtia ki te ꞌAtua ꞌe he manaꞌu koe e riri rō ꞌana tuꞌu taina mōꞌou, 24ka haka rē taꞌa tūtia ꞌi muri i te ⌊fata⌋ ꞌe ka eꞌa koe ka oho ꞌi raꞌe ka haka kore i tōꞌona riri, ꞌai koe ka hoki ka vaꞌai iho i taꞌa tūtia ki te ꞌAtua.
25»Mo horo i a koe e te kope e tahi, ka uꞌi te rāveꞌa, mai ai ꞌā te hora, mo haka kore i rā ture ꞌo vaꞌai i a koe ki te rima o te pūꞌoko haka tere o te hare ture, he vaꞌai ia i a koe ki te mūtoꞌi ꞌe he maꞌu he puru. 26Te parautiꞌa, mo puru ōꞌou, e ko eꞌa koe mai roto ꞌātā ka ꞌauhau rō i te tara hopeꞌa.
O ruŋa i te taiꞌata
27»A kōrua ko ŋaroꞌa ꞌana te roŋo: “ꞌIna ko taiꞌata”. 28ꞌE, ꞌī a au he kī atu: te kope uꞌi ꞌe pohe mo moe i te viꞌe o te rua, ko taiꞌata ꞌana ꞌi roto i tōꞌona manaꞌu.
29»ꞌO ira, mo haka hara atu i a koe e tuꞌu mata mataꞌu, ka kume, ka hoa ki kōnui. I hau ꞌi te tano mo kore e tahi kona o tuꞌu hakari, ki te hoa i tuꞌu hakari taꞌatoꞌa ki roto i te pōꞌauahi. 30ꞌE mo haka hara atu i a koe e tuꞌu rima mataꞌu, ka hore, ꞌai ka hoa rō ki kōnui. I hau ꞌi te tano mo kore e tahi kona o tuꞌu hakari, ki te hoa i tuꞌu hakari taꞌatoꞌa ki roto i te pōꞌauahi.
O ruŋa i te haꞌataꞌa o te nuꞌu hāipo-ipo
(Māteo 19.9; Marko 10.11-12; Ruka 16.18)
31»Te roŋo i kī takoꞌa: “Te taŋata mo haꞌataꞌa mai tāꞌana viꞌe, e vaꞌai ki rā viꞌe te parau o te haꞌataꞌa”. 32ꞌE, ꞌī a au he kī atu: te taŋata mo haꞌataꞌa mai tāꞌana viꞌe, ka ai atu kai taiꞌata rā viꞌe, e haka rē ꞌana i tāꞌana viꞌe mo viri ki roto i te taiꞌata ana ⌊hāipo-ipo⌋ haka ꞌou rā viꞌe. ꞌE te kope mo hāipo-ipo ki te viꞌe haꞌataꞌa e taiꞌata ꞌā.
O ruŋa i te meꞌe he hōrea
33»Ko ꞌite takoꞌa ꞌana e kōrua i te meꞌe i kī ki te tupuna: “ꞌIna ko taꞌe aŋa te meꞌe hōrea ki te ꞌAtua”. 34ꞌE, ꞌī a au he kī atu: ꞌina mau nō kōrua ko hōrea. ꞌIna ko hōrea hai raŋi, he pepe ꞌariki o te ꞌAtua, 35ꞌe hai henua, he kona raŋo o tōꞌona vaꞌe; pē ira ꞌana hai Hērutarema, he kona o te ꞌAriki hopeꞌa o te nui-nui. 36ꞌIna takoꞌa ko hōrea hai pūꞌoko o kōrua; e ko ravaꞌa, paꞌi, e kōrua mo haka tea-tea ꞌe mo haka ꞌuri-ꞌuri ni e tahi o te kōrua rauꞌoho. 37Te meꞌe mau nō mo kī: “ꞌina” ꞌo “ꞌē-ē”. Te vānaŋa haka ꞌou kī mo ꞌata haka pūai i te ŋā vānaŋa nei ꞌa Rukifero.
E haka hoki hai meꞌe riva-riva te meꞌe rake-rake
(Ruka 6.29-30)
38»A kōrua ko ŋaroꞌa ꞌana i te kī: “Te kope ka-karo i te mata o te rua he ꞌauhau hai mata mau era ꞌā ōꞌona. ꞌE te niho hai niho”. 39ꞌE, ꞌī a au he kī atu: ꞌina koe ko haka hoki hai meꞌe taꞌe tano ki te meꞌe taꞌe tano aŋa atu e te rua. Te meꞌe mau ꞌāꞌau mo aŋa ko te meꞌe nei: mo puꞌa atu o te kope e tahi i tuꞌu pāꞌiŋa ꞌāriŋa mataꞌu, e vaꞌai te rua pāꞌiŋa. 40ꞌE mo horo i a koe ꞌe he haŋa mo hiko i tuꞌu kamita, e haka rē takoꞌa tuꞌu paratoa. 41Mo haka ꞌamo atu i te meꞌe paŋahaꞌa e tahi taꞌutini mētera, e ꞌamo e rua taꞌutini. 42Te kope haŋa e tahi meꞌe mai i a koe, e vaꞌai, ꞌe ki te kope no-noꞌi atu, ꞌina ko hārui hai tuaꞌivi.
E haŋa ki te nuꞌu maꞌu i te riri mo kōrua
(Ruka 6.27-28,32-36)
43»A kōrua ko ŋaroꞌa ꞌana te kī iŋa pē nei ē: “E here kōrua ki te rua, ꞌe ꞌina ko haŋa ki te nuꞌu maꞌu i te riri mo kōrua”. 44ꞌE, ꞌī a au he kī atu: e haŋa kōrua ki te nuꞌu maꞌu i te riri mo kōrua, ꞌe e pure mo te nuꞌu tute i a kōrua mo tōtōā. 45Pē ira he takeꞌa he poki kōrua o te kōrua Matuꞌa ꞌi te raŋi; a ia, paꞌi, e haka eꞌa ena i te raꞌā mo te nuꞌu aŋa i te meꞌe riva-riva ꞌe mo te nuꞌu aŋa i te meꞌe rake-rake, ꞌe e haka hoa ena i te ꞌua mo te nuꞌu tano ki tōꞌona mata ꞌe, takoꞌa, mo te nuꞌu taꞌe tano.
46»Mo haŋa o kōrua ki te nuꞌu haŋa nō atu, ¿e vaꞌai mau rō atu te ꞌAtua i te meꞌe mo koa o kōrua mo aŋa pē ira? ꞌĀtā, paꞌi, te ⌊nuꞌu haka ꞌauhau i te taŋata hai moni mo te rōmano⌋ e aŋa takoꞌa rō ꞌana pē ira. 47ꞌE mo ꞌaroha o kōrua ki te kōrua taina mau nō, ¿he aha ia te meꞌe nui-nui o kōrua i aŋa? ꞌĀtā te nuꞌu taꞌe ꞌite ko ai te ꞌAtua parautiꞌa, paꞌi, e meꞌe rō ꞌana pē ira.
48»E ai kōrua he nuꞌu ꞌina e tahi hape, pa he Matuꞌa o kōrua ꞌi te raŋi.

© 2018, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Rapa Nui

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.