Matiu 1
BIV

Matiu 1

1
1A Yesu Kɩrɩsɩto sãakpãmɩne nɩ nyã, wʊ yin a Nãa David nɩ Abraham bal pɔ, 2Abraham lɛ ɩ Isaakɩ sãa, ka Isaakɩ mɩ ɩ Jekɔb sãa, ka Jekɔb mɩ dɔ̃ɔ ɩ Juda sãa nɩ a wʊ yɛɛr, 3ka Juda mɩ ɩ Perejɩ nɩ Jera sãa, ka ba ma di Tamar, nɩ Perejɩ na ɩ Hejoron sãa, ka Hejoron mɩ ɩ Aram sãa, 4ka Aram mɩ ɩ Aminadab sãa, ka Aminadab mɩ ɩ Nason sãa, ka Nason mɩ ɩ Salmon sãa, 5ka Salmon mɩ ɩ Boajɩ sãa, ka a wʊ ma di Worahab, ka Boajɩ mɩ ɩ Obed sãa, a wʊ ma lɛ Wʊruf, ka Obed mɩ ɩ Jesɩ sãa, 6ka Jesɩ mɩ ɩ a Nãa David sãa. David lɛ ɩ a Solomon sãa, ka a wʊ ma dɔ̃ɔ ɩ a Yurɩya pɔɔ. 7Ka a Solomon mɩ ɩ Wʊrehobom sãa, ka Wʊrehobom mɩ ɩ Abija sãa, ka Abija mɩ ɩ Asa sãa, 8ka Asa mɩ ɩ Jehosafatɩ sãa, ka a Jehosafatɩ mɩ ɩ Jehoram sãa, ka Jehoram mɩ ɩ Yujiya sãa, 9ka Yujiya mɩ ɩ Jotam sãa, ka Jotam mɩ ɩ Ahajɩ sãa, ka Ahajɩ mɩ ɩ Hɛjɩkiya sãa, 10ka Hɛjɩkiya mɩ ɩ Manasɛ sãa, ka Manasɛ mɩ ɩ Amɔn sãa, ka Amɔn mɩ ɩ Josiya sãa, 11ka Josiya mɩ ɩ Jekoniya sãa, nɩ a wʊ yɛɛr a sɔ̃ɔ 'lɔ ban bar a ba tẽe tɩ chen tɩ kpɩɛrɛ Babilon tẽe. 12Ban wa tɩ be a Babilon tẽe pɔ, Jekoniya lɛ ɩ a Sealtɩɛl sãa, ka Sealtɩɛl ɩ Jerubabel sãa, 13ka Jerubabel mɩ ɩ Abiud sãa, ka Abiud mɩ ɩ Eliyakim sãa, ka Eliyakim mɩ ɩ Ajor sãa, 14ka Ajor mɩ ɩ Jadɔk sãa, ka Jadɔk mɩ ɩ Achɩm sãa, ka Achɩm mɩ ɩ Ɛliud sãa, 15ka Ɛliud mɩ ɩ Elɩyajar sãa, ka Elɩyajar mɩ ɩ Matan sãa, ka Matan mɩ ɩ Jekɔb sãa, 16Jekɔb mɩ lɛ ɩ a Josefʊ sãa na ɩ Mɛɛr sɩrɛ 'lɔ lɛ ɩ a Yesu ma, a Yesu nyã lɛ ɩ a Nɩ-iraa.
17An yi Abraham tɩ ta a Nãa David, a Yesu sãakpãmɩne ɩ naa pie nɩ anaar, an yi Nãa David tɩ tãn a sɔ̃ɔ 'lɔ a ba dɔ̃dɔ̃mɔ̃sɩ na nyɔɔr ba chiin a Babilon wɛr pɔ ba mɩ ɩ naa pie nɩ anaar, an lɛ yi a ba gbãgbaar ɩfʊ a Babilon wɛr pɔ tɩ tãn a Nɩ-iraa a ba mɩ ɩ pie nɩ anaar.
18Nɩtɔ̃ lɛ a Yesu Kɩrɩsɩto dɔɔfʊ yele tu. A wʊ ma Mɛɛr ŋmaan na Josefʊ baraa tɩchɛ baa kul taa sɛrɛ ɛ, ka Nãaŋmɩn Sɩɛ vɛ̃ ka wʊ tara pʊɔ. 19A wʊ baraa Josefʊ na ɩ nɩtor jũu, ba bʊɔrɔ ɩka wʊ su wʊ vĩ nɩyɔɔ pɔ ɛ, ka wʊ tɩɛr ɩka wʊ sɔɔl bar wʊ jaa jomm.
20Wʊn wa tɩɛr a yele nyã maalfʊ, ka a Nãaŋmɩn malaka wa a wʊ sɛ̃ jãn pɔ wa 'yɛr, “Josefʊ, David bie, ta joro dãbãɛ ɩka fʊ de a Mɛɛr ka wʊ ɩ a fʊ pɔɔ ɛ, a bie na be a wʊ pʊɔm yin a Nãaŋmɩn Sɩɛ kpɛ̃ɔ pɔ. 21Wʊn dɔɔn dabile ka fʊ na bʊɔlɔ a wʊ yuor Yesu, 'lɔ lɛ na faa a wʊ nɩbɛ yin a ba yeldɛbɛ pɔ.”
22Anyã a jaa ɩ naa ka a wiil a sɩ Soro 'yɛrbie wʊn dɔ̃ɔ 'yɛr tu a wʊ 'yɛ'yɛrɛ pɔ ɩ yelmãɛ, 23“Nyɛ a pɔɔsarbile na tara na pʊɔ dɔɔ dabile, ban 'yɔ̃ɔn a wʊ yuor Emanuwɛl,” (Isaiya 7:14) a par lɛ, Nãaŋmɩn ben a sɩ sɛ̃.
24Josefʊ na wa jɛɔ a gʊ̃ɔ pɔ, wʊ ɩn a lɛ jaa a Nãaŋmɩn malaka na 'yɛr ɩka wʊ ɩ. Ka wʊ de a Mɛɛr ka wʊ ɩ a wʊ pɔɔ, 25tɩchɛ baa lɔɔ sɔ̃ɔ ɛ, tɩ tãn a sɔ̃ɔ 'lɔ wʊn dɔɔ a dabile, na wʊ 'yɔ̃ɔ a wʊ yuor Yesu.