मत्तय 1:25

मत्तय 1:25 MACLBSI

मात्र तिला पुत्र होईपर्यंत त्याने तिच्याबरोबर शरीरसंबंध ठेवला नाही. त्याने त्या बाळाचे नाव येशू असे ठेवले.
MACLBSI: पवित्र शास्त्र CL New Testament (BSI)
Share