मत्तय 1:23

मत्तय 1:23 MACLBSI

पाहा, कुमारी गर्भवती होईल व तिला पुत्र होईल आणि त्याला इम्मानुएल हे नाव देतील. ह्या नावाचा अर्थ ‘आमच्याबरोबर देव’ असा आहे.
MACLBSI: पवित्र शास्त्र CL New Testament (BSI)
Share