मत्तय 1:18

मत्तय 1:18 MACLBSI

येशू ख्रिस्ताचा जन्म अशा प्रकारे झाला: त्याची आई मरिया हिचा योसेफबरोबर वाङ्‌निश्चय झाल्यावर त्यांचा सहवास होण्यापूर्वी ती पवित्र आत्म्यापासून गर्भवती झालेली दिसून आली.
MACLBSI: पवित्र शास्त्र CL New Testament (BSI)
Share