Matej 1
EKU

Matej 1

1
I. Jezusovo rojstvo in njegova mladost
Jezusov rodovnik
Lk 3,23–38
1Rodovnik Jezusa Kristusa, sina Davidovega, sina Abrahamovega.
2Abraham je imel sina Izaka, Izak Jakoba, Jakob Juda in njegove brate; 3Juda je s Tamaro imel sina Faresa in Zara, Fares je imel sina Ezroma, Ezrom Arama, 4Aram Aminadaba, Aminadab Naasona, Naason Salmona; 5Salmon z Rahabo sina Booza, Booz z Ruto sina Obeda, Obed Jeseja, 6Jese pa je imel sina kralja Davida.
Kralj David je z Urijevo imel sina Salomona, 7Salomon je imel sina Roboama, Roboam Abija, Abija Asa, 8Asa Josafata, Josafat Jorama, Joram Ozija, 9Ozija Joatama, Joatam Ahaza, Ahaz Ezekija, 10Ezekija Manaseja, Manase Amona, Amon Josija, 11Josija pa je imel sina Jehonija in njegove brate ob preselitvi v Babilon.
12In po preselitvi v Babilon je Jehonija imel sina Salatiela, Salatiel Zorobabela, 13Zorobabel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azorja, 14Azor Sadoka, Sadok Ahima, Ahim Eliuda, 15Eliud Eleazarja, Eleazar Matana, Matan Jakoba, 16Jakob pa je imel sina Jožefa, moža Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki je Kristus.
17Vseh rodov je torej: od Abrahama do Davida štirinajst rodov; od Davida do preselitve v Babilon štirinajst rodov; od preselitve v Babilon do Kristusa štirinajst rodov.
Jezusovo rojstvo
Lk 2,1–7
18Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo tako: Ko je bila njegova mati Marija zaročena z Jožefom, je bila, preden sta prišla skupaj, noseča od Svetega Duha. 19Ker je bil Jožef, njen mož, pravičen in je ni hotel osramotiti, jo je sklenil skrivaj odsloviti. 20Ko pa je to premišljeval, glej, se mu prikaže v spanju Gospodov angel in pravi: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marijo, svojo ženo; kar je namreč spočela, je od Svetega Duha. 21Rodila bo sina, ki mu daj ime Jezus, zakaj on bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov.« 22Vse to pa se je zgodilo, da se je spolnilo, kar je bil Gospod napovedal po preroku, ki pravi: 23»Glej, devica bo spočela in rodila sina, ki se bo imenoval Emanuel, kar pomeni: Bog z nami.«#1,23 Iz 7,14.
24Ko se je Jožef zbudil iz spanja, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel, ter je svojo ženo vzel k sebi. 25In je ni spoznal, dokler ni rodila sina, in dal mu je ime Jezus.

EKU © 1974 United Bible Societies, © 2017 Društvo Svetopisemska družba Slovenije.

Svetopisemska družba se posveča širjenju Svetega pisma, da bi njegovo življenjsko sporočilo lahko doseglo vse ljudi. Tudi ti lahko pomagaš pri tem delu!


Learn More About Ekumenska izdaja

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.