1 Mojzes 1
EKU
1
I. Začetki sveta in človeštva
1. Stvarjenje in prvi greh
Prvo poročilo o stvarjenju
1V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. 2Zemlja pa je bila pusta in prazna. Tema je bila nad globinami, in duh božji je vel nad vodami.
3Bog je rekel: »Bodi svetloba!« In bila je svetloba. 4Bog je videl, da je svetloba dobra. Bog je torej ločil svetlobo od teme. 5In Bog je imenoval svetlobo dan in temo je imenoval noč. In bil je večer in bilo je jutro, prvi dan.
6Bog je rekel: »Bodi oblok sredi voda in naj loči vode od voda!« 7In Bog je naredil oblok ter ločil vode, ki so bile pod oblokom, od voda, ki so bile nad oblokom. Zgodilo se je tako. 8Bog je imenoval oblok nebo. In bil je večer in bilo je jutro, drugi dan.
9Bog je rekel: »Zberejo naj se vode, ki so pod nebom, na enem kraju in naj se prikaže kopno.« In zgodilo se je tako. 10Bog je kopno imenoval zemljo, zbrane vode pa je imenoval morja. Bog je videl, da je dobro.
11Nato je Bog rekel: »Naj požene zemlja zelenino, bilje, ki rodi seme, in drevje, ki rodi sad po svoji vrsti, katerega seme je v njem na zemlji.« Zgodilo se je tako. 12Zemlja je pognala zelenino, bilje, ki rodi seme po svoji vrsti, in drevje, ki rodi sad, katerega seme je v njem po njegovi vrsti. Bog je videl, da je dobro. 13In bil je večer in bilo je jutro, tretji dan.
14Bog je rekel: »Naj bodo luči na nebesnem obloku, da bodo ločile dan od noči in naj služijo za znamenja in čase, za dneve in leta; 15in naj svetijo na nebesnem obloku, da bodo razsvetljevale zemljo.« Zgodilo se je tako. 16Bog je naredil dve veliki luči: večjo luč, da bi gospodovala dnevu, in manjšo luč, da bi gospodovala noči, in zvezde. 17Bog jih je postavil na nebesni oblok, da bi svetile na zemljo 18in gospodovale dnevu in noči ter ločile svetlobo od teme. Bog je videl, da je dobro. 19In bil je večer in bilo je jutro, četrti dan.
20Bog je rekel: »Naj mrgole v vodah živa bitja in ptice naj letajo nad zemljo pod nebesnim oblokom.« 21In Bog je ustvaril velike morske živali in vsa živa gibajoča se bitja, ki mrgole v vodah, po njih vrstah, in vse krilate ptice po njih vrstah. Bog je videl, da je dobro. 22Bog jih je blagoslovil z besedami: »Plodite se in množite ter napolnite vode po morjih in ptice naj se množijo po zemlji.« 23In bil je večer in bilo je jutro, peti dan.
24Bog je rekel: »Zemlja naj rodi živa bitja po njih vrstah, živino, laznino in zveri zemlje po njih vrstah.« Zgodilo se je tako. 25Bog je naredil zveri zemlje po njih vrstah, živino po njenih vrstah in vso laznino zemlje po njenih vrstah. Bog je videl, da je dobro.
26Bog je rekel: »Naredimo človeka po svoji podobi, nam sličnega; naj gospoduje ribam morja in pticam neba, živini in vsem zverem zemlje in vsej laznini, ki lazi po zemlji!«
27In Bog je ustvaril človeka po svoji podobi,
po božji podobi ga je ustvaril,
moža in ženo ju je ustvaril.
28Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel: »Rodita in se množita ter napolnita zemljo; podvrzita si jo in gospodujta ribam morja in pticam neba in vsem živim bitjem, ki se gibljejo na zemlji!« 29In Bog je rekel: »Glejta, dal sem vama vse bilje s semenom na vsej zemlji in vse drevje, na katerem je sad s semenom: naj vama bo v živež; 30vse zeleno zelišče pa v živež vsem zverem zemlje in vsem pticam neba in vsemu, kar se giblje na zemlji in ima življenje v sebi.« Zgodilo se je tako. 31Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je prav dobro. In bil je večer in bilo je jutro, šesti dan.

EKU © 1974 United Bible Societies, © 2017 Društvo Svetopisemska družba Slovenije.

Svetopisemska družba se posveča širjenju Svetega pisma, da bi njegovo življenjsko sporočilo lahko doseglo vse ljudi. Tudi ti lahko pomagaš pri tem delu!

Learn More About Ekumenska izdaja