Xa-cha-ri 7:6

Xa-cha-ri 7:6 BPT

Các ngươi ăn uống là vì chính mình thôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xa-cha-ri 7:6