Xa-cha-ri 12:11

Xa-cha-ri 12:11 BPT

Lúc đó sẽ có tiếng than khóc ồn ào trong Giê-ru-sa-lem như tiếng khóc cho Ha-đát Rim-môn trong bình nguyên Mê-ghi-đô.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xa-cha-ri 12:11