Tình ca 6:9

Tình ca 6:9 BPT

nhưng chỉ có một thiếu nữ toàn hảo giống như chim bồ câu của anh. Nàng là con gái một của mẹ nàng, đứa con cưng nhất mà mẹ nàng sinh ra. Các thiếu nữ thấy nàng và cho nàng có phúc; Các hoàng hậu và tì nữ cũng ca ngợi nàng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share