Tình ca 6:8

Tình ca 6:8 BPT

Có sáu mươi hoàng hậu và tám mươi tì nữ còn gái trẻ thì vô số
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share