Tình ca 6:7

Tình ca 6:7 BPT

Má em lấp ló sau cái lúp giống như hai lát trái lựu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share