Tình ca 6:4

Tình ca 6:4 BPT

Em yêu ơi, em đẹp như thành Tiệt-xa, dễ thương như thành Giê-ru-ra-lem, như một đội quân phất cờ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share