Tình ca 6:13

Tình ca 6:13 BPT

Thiếu nữ Su-lam ơi, hãy trở lại, trở lại. Hãy trở lại, trở lại, để chúng tôi ngắm nhìn chị. Tại sao các chị muốn nhìn người thiếu nữ Su-lam như nhìn cuộc nhảy múa giữa hai hàng khán giả?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share