Tình ca 6:11

Tình ca 6:11 BPT

Tôi đi xuống vườn hạnh đào xem các chùm hoa của thung lũng, tìm các nụ hoa trên dây nho, để xem cây lựu đã trổ hoa chưa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Tình ca 6:11