Tình ca 6:1

Tình ca 6:1 BPT

Hỡi người con gái xinh đẹp nhất trong các người nữ, người yêu chị đi đâu rồi? Người tình của chị quay phía nào? Chúng tôi sẽ cùng chị đi tìm anh ấy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share