Tình ca 3:4

Tình ca 3:4 BPT

Vừa khi tôi rời họ, thì tôi gặp người yêu tôi. Tôi ôm chầm lấy anh, không chịu buông ra cho đến khi tôi đưa anh ấy về nhà mẹ tôi, vào phòng nơi tôi sinh ra.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Tình ca 3:4