Tình ca 3:2

Tình ca 3:2 BPT

Tôi thức dậy đi vòng quanh thành, tìm người yêu tôi nơi đường phố và công viên. Tôi tìm người tôi yêu, nhưng không gặp.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share