Tình ca 3:1

Tình ca 3:1 BPT

Ban đêm trên giường tôi, Tôi tìm người tôi yêu; Tôi tìm anh ấy nhưng không thấy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share