Tình ca 2:3

Tình ca 2:3 BPT

Trong đám thanh niên, người yêu của em như cây táo giữa rừng! Tôi thích ngồi dưới bóng chàng; Trái cây của chàng dịu ngọt cho lưỡi tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share