Tình ca 2:14

Tình ca 2:14 BPT

Chim bồ câu núp trong kẽ đá, trong nơi bí hiểm của ghềnh. Hãy cho anh nhìn mặt em, cho anh nghe tiếng em. Tiếng em dịu ngọt, gương mặt em dễ thương.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share