La-mã 7:2

La-mã 7:2 BPT

Chẳng hạn, chồng còn sống bao lâu thì luật buộc người đàn bà phải gắn bó với chồng bấy lâu. Nếu chồng chết thì người vợ được giải thoát khỏi luật hôn nhân.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share