La-mã 10:2

La-mã 10:2 BPT

Tôi có thể nói thế nầy về họ: Họ cố gắng đi theo Thượng Đế nhưng không biết cách.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share