La-mã 10:19

La-mã 10:19 BPT

Tôi muốn hỏi thêm: Có phải dân Ít-ra-en đã hiểu rồi sao? Phải, họ đã hiểu. Trước hết, Mô-se viết: “Ta sẽ dùng những người chưa trở thành dân tộc khiến các ngươi ganh tị. Ta sẽ dùng một dân tộc chưa hiểu biết khiến các ngươi tức giận.” Phục truyền luật lệ 32:21
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share