La-mã 10:18

La-mã 10:18 BPT

Nhưng tôi hỏi: Có phải họ đã nghe Tin Mừng rồi sao? Phải, họ đã nghe rồi—như Thánh Kinh viết: “Tiếng nói của họ vang khắp thế giới; lời của họ đi quanh trái đất.” Thi thiên 19:4
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share