Khải thị 8:8

Khải thị 8:8 BPT

Lúc thiên sứ thứ hai thổi kèn liền có vật gì giống như hòn núi lớn đang cháy rực, bị ném xuống biển. Một phần ba biển hóa ra máu
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share