Khải thị 8:7

Khải thị 8:7 BPT

Khi thiên sứ thứ nhất thổi kèn liền có mưa đá lẫn với lửa và máu đổ xuống đất. Một phần ba mặt đất, mọi cỏ xanh, và một phần ba cây cối đều bị cháy tiêu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share