Khải thị 8:13

Khải thị 8:13 BPT

Trong khi tôi nhìn thì nghe chim phượng hoàng bay giữa trời kêu lớn, “Khốn thay, khốn thay, khốn thay cho dân cư trên đất vì tiếng kèn của ba thiên sứ còn lại sắp thổi nữa!”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share