Khải thị 8:12

Khải thị 8:12 BPT

Sau đó thiên sứ thứ tư thổi kèn, thì một phần ba mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao liền bị mất ánh sáng. Vì thế một phần ba các tinh tú hóa tối, ban ngày mất đi một phần ba ánh sáng và ban đêm cũng vậy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share